Live Bet правила

ФУДБАЛ

Конечен исход (lbki)

Обложување на конечниот исход од регуларниот дел на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
1 lbki 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
X lbki X На натпреварот нема да има победник.
2 lbki 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.

Победник во остатокот од натпреварот (lbpom)

Обложување на победникот на натпреварот во периодот од моментот на уплата до крајот на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
1 lbpom 1 Од моментот на уплата на тикетот па до крајот на регуларниот дел на натпреварот победува првонаведениот тим.
X lbpom X Од моментот на уплата на тикетот па до крајот на регуларниот дел на натпреварот нема да има победник.
2 lbpom 2 Од моментот на уплата на тикетот па до крајот на регуларниот дел на натпреварот победува второнаведениот тим.

Следен дава гол (lbsdg)

Обложување на тимот кој прв ќе постигне гол по уплатата на тикетот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
1 lbsdg 1 Првиот гол по уплатата на тикетот ќе го постигне првонаведениот тим.
X lbsdg X По уплатата на тикетот никој нема да постигне гол во регуларниот дел на натпреварот.
2 lbsdg 2 Првиот гол по уплатата на тикетот ќе го постигне второнаведениот тим.

Вкупно голови во прво полувреме (lbugp)

Обложување на вкупниот број голови во првото полувреме од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
< lbugp < (X.5) Бројот на постигнати голови во прво полувреме е помал од х.5 (х е маргина за вкупниот број голови во првото полувреме објавена на телетекст).
> lbugp > (X.5) Бројот на постигнати голови во прво полувреме е поголем од х.5 (х е маргина за вкупниот број голови во првото полувреме објавена на телетекст).

Вкупно голови (lbug)

Обложување на вкупниот број голови во регуларниот дел на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
< lbug < (X.5) Бројот на голови постигнат во регуларниот дел на натпреварот е помал од х.5 (х е маргина за вкупниот број голови објавена на телетекст).
> lbug > (X.5) Бројот на голови постигнат во регуларниот дел на натпреварот е поголем од х.5 (х е маргина за вкупниот број голови објавена на телетекст).

Голови домаќин (lbugd)

Обложување на бројот на голови кои ќе ги постигне првонаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
< lbugd < (x.5) Првонаведениот тим ќе постигне помалку од х.5 голови во регуларниот дел од натпреварот (х е маргина за бројот голови на првонаведениот тим објавена на телетекст).
> lbugd > (x.5) Првонаведениот тим ќе постигне повеќе од х.5 голови во регуларниот дел на натпреварот (х е маргина за бројот голови на првонаведениот тим објавена на телетекст).
0 lbugd 0 Prvonavedeni tim će postići 0 golova u regularnom toku utakmice.
1 lbugd 1 Prvonavedeni tim će postići 1 gol u regularnom toku utakmice.
2 lbugd 2 Prvonavedeni tim će postići 2 gola u regularnom toku utakmice.
3 lbugd 3 Prvonavedeni tim će postići 3 gola u regularnom toku utakmice.

Голови гостин (lbugg)

Обложување на бројот на голови кои ќе ги постигне второнаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
< lbugg < (x.5) Второнаведениот тим ќе постигне помалку од х.5 голови во регуларниот дел на натпреварот (х е маргина за бројот на голови на второнаведениот тим објавена на телетекст).
> lbugg > (x.5) Второнаведениот тим ќе постигне повеќе од х.5 голови во регуларниот дел на натпреварот (х е маргина за бројот на голови на второнаведениот тим објавена на телетекст).
0 lbugg 0 Drugonavedeni tim će postići 0 golova u regularnom toku utakmice.
1 lbugg 1 Drugonavedeni tim će postići 1 gol u regularnom toku utakmice.
2 lbugg 2 Drugonavedeni tim će postići 2 gola u regularnom toku utakmice.
3 lbugg 3 Drugonavedeni tim će postići 3 gola u regularnom toku utakmice.

Двојна шанса (lbds)

Обложување на два конечни исходи во регуларниот дел на натпреварот.

Двата тима даваат гол (lbgg)

Обложување дека двата тима ќе постигнат барем по еден гол во регуларниот дел од натпреварот.

Конечен исход на полувреме (lbkip)

Обложување на конечниот исход од првото полувреме на натпреварот.


Тенис

Конечен исход (lbki)

Обложување на конечниот исход од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
1 lbki 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот играч/тим.
2 lbki 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот играч/тим.

Победник на сетот (lbps)

Обложување на победникот од тековниот сет.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
1 lbps 1 Тековниот сет на натпреварот ќе го освои првонаведениот игра/тим.
2 lbps 2 Тековниот сет на натпреварот ќе го освои второнаведениот играч/тим.

Победник на два гема (lbpg)

Обложување на играчот кој ќе ги освои наредните два гема (не земајќи го во предвид тековниот).

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
1 lbpg 1 Првонаведениот играч/тим ќе ги освои двата гема.
X lbpg X Двата играчи/тимови ќе освојат по еден гем.
2 lbpg 2 Второнаведениот игра/тим ќе ги освои двата гема.

Број на сетови (lbbs)

на вкупниот број сетови на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
2 lbbs 2 Вкупниот број на сетови на натпреварот ќе биде 2.
3 lbbs 3 Вкупниот број на сетови на натпреварот ќе биде 3.
4 lbbs 4 Вкупниот број на сетови на натпреварот ќе биде 4.
5 lbbs 5 Вкупниот број на сетови на натпреварот ќе биде 5.

Точен резултат (lbtr)

Обложување на точниот резултат на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
2:0 lbtr 2:0 Точниот резултат на натпреварот ќе биде 2:0.
2:1 lbtr 2:1 Точниот резултат на натпреварот ќе биде 2:1.
0:2 lbtr 0:2 Точниот резултат на натпреварот ќе биде 0:2.
1:2 lbtr 1:2 Точниот резултат на натпреварот ќе биде 1:2.
3:0 lbtr 3:0 Точниот резултат на натпреварот ќе биде 3:0.
3:1 lbtr 3:1 Точниот резултат на натпреварот ќе биде 3:1.
3:2 lbtr 3:2 Точниот резултат на натпреварот ќе биде 3:2.
0:3 lbtr 0:3 Точниот резултат на натпреварот ќе биде 0:3.
1:3 lbtr 1:3 Точниот резултат на натпреварот ќе биде 1:3.
2:3 lbtr 2:3 Точниот резултат на натпреварот ќе биде 2:3.

Освојува гем Х 1 сет (lbogI)

Обложување на играчот кој ќе го освои Х гем во првиот сет.

Освојува гем Х 2 сет (lbogII)

Обложување на играчот кој ќе го освои Х гем во вториот сет.

Освојува гем Х 3 сет (lbogIII)

Обложување на играчот кој ќе го освои Х гем во третиот сет.

Освојува гем Х 4 сет (lbogIV)

Обложување на играчот кој ќе го освои Х гем во четвртиот сет.

Освојува гем Х 5 сет (lbogV)

Обложување на играчот кој ќе го освои Х гем во петтиот сет.

Вкупно гемови (lbug)

Обложување на вкупниот број гемови на натпреварот.

Вкупно гемови 1 сет (lbugI)

Обложување на вкупниот број гемови во првиот сет.

Вкупно гемови 2 сет (lbugII)

Обложување на вкупниот број гемови во вториот сет.

Вкупно гемови 3 сет (lbugIII)

Обложување на вкупниот број гемови во третиот сет.

Вкупно гемови 4 сет (lbugIV)

Обложување на вкупниот број гемови во четвртиот сет.

Вкупно гемови 5 сет (lbugV)

Обложување на вкупниот број гемови во петтиот сет.


Кошарка

Конечен исход (lbki)

Обложување на конечниот исход од регуларниот дел на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
1 lbki 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 lbki 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
X lbki X На натпреварот нема да има победник.

Конечен исход со хендикеп (lbkih)

Обложување на конечниот исход од регуларниот дел на натпреварот земајќи го во предвид хендикепот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
1 lbkih 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим земајќи го во предвид хендикепот х.5 (х е маргина за вкупниот број поени објавена на телетекст).
2 lbkih 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим земајќи го во предвид хендикепот х.5 (х е маргина за вкупниот број поени објавена на телетекст).

Победник на полувреме со хендикеп (lbkihp)

Обложување на исходот од првото полувреме на натпреварот земајќи го во предвид хендикепот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
1 lbkihp 1 На крајот на првото полувреме земајќи го во предвид хендикепот х.5 ќе има предност првонаведениот тим (х е маргина за вкупниот број поени објавена на телетекст).
2 lbkihp 2 На крајот на првото полувреме земајќи го во предвид хендикепот х.5 ќе има предност второнаведениот тим (х е маргина за вкупниот број поени објавена на телетекст).

Вкупно поени (lbup)

Обложување на вкупниот број поени на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
< lbup < Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде помал од х.5 (х е маргина за вкупниот број поени објавена на телетекст).
> lbup > Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде поголем од х.5 (х е маргина за вкупниот број поени објавена на телетекст).

Вкупно поени на полувреме (lbupp)

Обложување на вкупниот број поени во прво полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРАТА
< lbupp < Вкупниот број поени на крајот на првото полувреме ќе биде помал од х.5(х е маргина за вкупниот број поени објавена на телетекстот).
> lbupp > Вкупниот број на поени на крајот на првото полувреме ќе биде поголема од х.5(х е маргина за вкупниот број поени објавена на телетекст).
par lbupp par Ukupan broj poena na kraju I poluvremena će biti paran.
nepar lbupp nepar Ukupan broj poena na kraju I poluvremena će biti neparan.

Конечен исход OT (lbkiot)

Обложување на конечниот исход на натпреварот земајќи ги во предвид продолженијата.

Ukupno poena OT (lbupot)

Igranje na ukupno poena OT u odnosu na marginu.

Ukupno poena OT paran/neparan broj (lbup)

Igranje na ukupno paran ili neparan broj poena OT.

Конечен исход со хендикеп 1/4 (lbkih1/4)

Обложување на конечниот исход на натпреварот земајќи ги во предвид продолженијата.

Конечен исход со хендикеп 2/4 (lbkih2/4)

Обложување на конечниот исход од втората четвртина земајќи го во предвид хендикепот.

Конечен исход со хендикеп 3/4 (lbkih3/4)

Обложување на конечниот исход од третата четвртина земајќи го во предвид хендикепот.

Конечен исход со хендикеп 4/4 (lbkih4/4)

Обложување на конечниот исход од четвртата четвртина земајќи го во предвид хендикепот.

Вкупно поени 1/4 (lbup1/4)

Обложување на вкупниот број поени во првата четвртина од натпреварот.

Вкупно поени 2/4 (lbup2/4)

Обложување на вкупниот број поени во втората четвртина од натпреварот.

Вкупно поени 3/4 (lbup3/4)

Обложување на вкупниот број поени во третата четвртина од натпреварот.

Вкупно поени 4/4 (lbup4/4)

Обложување на вкупниот број поени во четвртата четвртина од натпреварот.

Кој постигнува Х поени ( lbop )

Обложување на тимот кој прв ќе постигне одреден број поени.


Ракомет

Конечен исход (lbki)

Обложување на конечниот исход од регуларниот дел на натпреварот.

Конечен исход со хендикеп (lbkih)

Обложување на конечниот исход од регуларниот дел на натпреварот земајќи го во предвид хендикепот.

Вкупно голови (lbug)

Обложување на вкупниот број на голови во регуларниот дел на натпреварот.

Конечен исход на полувреме (lbkip)

Обложување на конечниот исход од првото полувреме на натпреварот.

Вкупно голови на полувреме (lbugp)

Обложување на вкупниот број голови на полувремето од натпреварот.

Конечен исход со хендикеп (lbkih)

Обложување на конечниот исход од регуларниот дел на натпреварот земајќи го во предвид хендикепот.

Конечен исход од полувреме со хендикеп (lbkiph)

Обложување на конечниот исход од првото полувреме на напреварот земајќи го во предвид хендикепот.

Кој постигнува Х голови (lbpg)

Обложување на тимот кој прв ќе постигне одреден број голови.

Ko postiže X. gola (lbpgx)

Igranje na tim koji će postići određeni gol.


Одбојка

Вкупно поени (lbup)

Обложување на вкупниот број поени на натпреварот.

Конечен исход (lbki)

Обложување на конечниот исход на натпреварот.

Победник на сетот (lbps)

Обложување на конечниот исход на сетот.

Конечен исход со хендикеп (lbkih)

Обложување на конечниот исход на натпреварот земајќи го во предвид хендикепот.

Конечен исход со хендикеп 1 сет (lbkihI)

Обложување на конечниот исход во првиот сет земајќи го во предвид хендикепот.

Конечен исход со хендикеп 2 сет (lbkihII)

Обложување на конечниот исход во вториот сет земајќи го во предвид хендикепот.

Конечен исход со хендикеп 3 сет (lbkihIII)

Обложување на конечниот исход во третиот сет земајќи го во предвид хендикепот.

Конечен исход со хендикеп 4 сет (lbkihIV)

Обложување на конечниот исход во четвртиот сет земајќи го во предвид хендикепот.

Конечен исход со хендикеп 5 сет (lbkihV)

Обложување на конечниот исход во петтиот сет земајќи го во предвид хендикепот.

Кој постигнува Х поени во прв сет (lbopI)

Обложување на тимот кој прв ќе постигне одреден број поени во првиот сет.

Кој постигнува Х поени во втор сет (lbopII)

Обложување на тимот кој прв ќе постигне одреден број поени во вториот сет.

Кој постигнува Х поени во трет сет (lbopIII)

Обложување на тимот кој прв ќе постигне одреден број поени во третиот сет.

Кој постигнува Х поени во четврти сет (lbopIV)

Обложување на тимот кој прв ќе постигне одреден број поени во четвртиот сет.

Кој постигнува Х поени во петти сет (lbopV)

Обложување на тимот кој прв ќе постигне одреден број поени во петтиот сет.

Точен резултат (lbtr)

Обложување на точниот резултат на натпреварот.

Број на сетови (lbbs)

на вкупниот број сетови на натпреварот.

Вкупно поени прв сет (lbupI)

Обложување на вкупниот број поени во прв сет.

Вкупно поени втор сет (lbupII)

Обложување на вкупниот број поени во вториот сет.

Вкупно поени трет сет (lbupIII)

на вкупниот број поени во третиот сет.

Вкупно поени четврти сет (lbupIV)

Обложување на вкупниот број поени во четвртиот сет.

Вкупно поени петти сет (lbupV)

Обложување на вкупниот број поени во петтиот сет.


Одбојка на песок

Вкупно поени (lbup)

Обложување на вкупниот број поени на натпреварот.

Конечен исход (lbki)

на конечниот исход на натпреварот.

Победник на сетот (lbps)

Обложување на конечниот исход на сетот.

Точен резултат (lbtr)

Обложување на точниот резултат на натпреварот.

Број на сетови (lbbs)

Обложување на вкупниот број сетови на натпреварот.

Конечен исход со хендикеп (lbkih)

Обложување на конечниот исход на натпреварот земајќи го во предвид хендикепот.

Победник на првиот сет со хендикеп (lbpshI)

Обложување на конечниот исход во првиот сет земајќи го во предвид хендикепот.

Победник на вториот сет со хендикеп (lbpshII)

Обложување на конечниот исход во вториот сет земајќи го во предвид хендикепот.

Победник на третиот сет со хендикеп (lbpshIII)

Обложување на конечниот исход во третиот сет земајќи го во предвид хендикепот.

Вкупно поени во прв сет (lbupI)

Обложување на вкупниот број поени во првиот сет.

Вкупно поени во втор сет (lbupII)

Обложување на вкупниот број поени во вториот сет.

Вкупно поени во трет сет (lbupIII)

Обложување на вкупниот број поени во третиот сет.

Кој постигнува Х поени во првиот сет (lbopI)

Обложување на тимот кој прв ќе постигне одреден број поени во првиот сет.

Кој постигнува Х поени во вториот сет (lbopII)

Обложување на тимот кој прв ќе постигне одреден број поени во вториот сет.

Кој постигнува Х поени во третиот сет (lbopIII)

Обложување на тимот кој прв ќе постигне одреден број поени во третиот сет.


Основни правила:

Важечка квота за обложување на натпревар во тек е исклучиво онаа која се наоѓа на уплатениот тикет за обложување на натпревар во тек. (Поради евентуални технички проблеми, може да дојде до разлика во квотата која се гледа на платформата на која се наоѓаат квотите за обложување на натпревар во тек (телетекст) и квотата која се гледа на тикетот).

Во случај на прекин на спортски настан кај обложувањето на настани во тек, било кога во тек на натпреварот, сите облози на настанот во тек чии исход е реализиран до моментот на прекинот остануваат важечки.

Кај облог на настан во тек доколку спортскиот настан се прекине и истиот се продолжи во рок од 12 часа (12 часа од моментот кога спортскиот настан првобитно започнал), сите облози уплатени за време на неговото траење пред прекинот кои не се реализирани важат и во продолжениот термин.

Доколку спортскиот настан се прекине во случај на обложување на настани во тек и до неговото продолжување не дојде во рок од 12 часа (12 часа од моментот кога спортскиот настан првобитно започнал), сите облози кои се уплатени за време траење на настанот во тек а кои не се реализирани , се сметаат за неважечки и за нив важи квота 1,00.

За сите понуди за обложување на натпревар во тек, важечки е резултатот во регуларниот тек на натпреварот, освен ако не е поинаку нагласено.