Дали можам да имам две картички?

Секој играч може да има само една картичка, за сите да имаат еднакви шанси во Mozzart Club Натпреварот. За да се спречи издавањето на повеќе картички на една личност, таа се врзува за единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ).