Дали можам да врзам на еден тикет и натпревари во живо и натпревари кои не се започнати?

Live Bet тикетите се одвоени од обичните, и поради тоа тие можат да содржат само Live Bet натпревари.