Дали може да се поврзат повеќе различни натпревари на Live Bet на тикетот?

Live Bet тикетот може да содржи повеќе различни натпревари. Доколку ја уклучите опцијата Брза уплата играте само еден настан.