Дали може да се поврзат повеќе случувања на ист натпревар на еден Live Bet тикет?

Live Bet тикет може да содржи само едно случување на натпреварот.