Дали може да се врзат повеќе различни натпревари на Live Bet тикет?

Live Bet тикет може да содржи повеќе различни натпревари.