Каде да го проверам статусот на мојот тикет?

Проверите го статусот на Вашиот пополнет тикет така што ќе го внесете контролниот број или едноставно ќе го скенирате бар – кодот кој се наоѓа на секој тикет.