Каде можам да ги најдам шифрите на моите БРЗЗИ тикети?

Шифрите на Вашите БРЗЗИ тикет можете да ги најдете на следниов начин. Во главното мени на апликацијата одберете ја опцијата БРЗЗ ТИКЕТ. Тука се наоѓаат шифрите на БРЗЗИТЕ тикети кои ги имате одиграно. Доволно е да ја кажете шифрата на БРЗЗИОТ тикет на операторот за истиот да го уплатите.

 

                                 

 

Со клик на шифрата на БРЗЗИОТ тикет се отвора тикетот кој се однесува на таа шифра.