Како да составам БРЗЗ тикет?

Доколку сакате да составите брзз тикет, на почетната страната имате приказ по лиги. Со клик на стрелката отоворете го саканото натпреварување и одберете го натпреварот на кој сакате да се обложите. Новата страна остава можност за избор на било која квота од понудата за тој натревар.

 

                                

 

По избор на паровите, кликнете на ИСПРАТИ, впишете го саканиот износ во полето и потврдете го износот.

Доколку сакате да составите системски тикет одберете ја опцијата СИСТЕМСКИ по што ќе можете да одбете каков систем сакате да одиграте кој е прикажан под паровите кои ги имате одбрано.

 

                                  

 

Ќе ви се отвори дополнително поле во кое е дадена шифрата на Вашиот Брзз тикет