Која е минималната и максималната уплата/исплата за Live Bet тикет?

Минималната уплата на Live Bet тикет е 20 денари. Максималната исплата на Live Bet тикет на кој има до 29 парови е 5.000.000 денари, а за тикети со 30 или повеќе парови максималната исплата е 10.000.000 денари.