Кои се минималната и максималната уплата за Live Bet?

Минимална уплата на Live Bet сингл е 20 денари. Доколку поврзете повеќе различни натпревари на тикетот минимална уплата е 20 денари. Максимална уплата на Live Bet тикет е 300 000 денари.