Колкав е максималниот лимит за исплата?

Максималната износ на исплата на тикет на кој има до 29 парови е 5.000.000 денари, а за тикети со 30 или повеќе парови максималната исплата е 10.000.000 денари.