Што е Бонус Квота?

Концептот на играта е базиран на три групи натпревари: Супер 4, Супер 6 и Супер 8.  Овозможен ви е избор на еден натпревар од секоја група, а Супер ги прави тоа што во секоја група се наоѓаат натпревари со значително зголемени квоти.  

Бонус Квота може да се комбинира со сите игри, системи и без минимално ограничување во квоти. Значи, доколку изиграте било кои четири пара од стандардната понуда се стекнувате со услов и за еден Супер пар од групата Супер 4.

Натпреварите од овие групи не се бројат кога се пресметува бонусот на должина на тикетот. Значи, доколку имате 12 парови на тикетот и 3 натпревари со Бонус Квота (од секоја група по еден), тие натпревари не се пресметуваат за бонус на должина на тикетот и бонусот кој ќе важи е бонус за 9 парови (12 – 3 супер пара = 9 парови на кои се пресметува бонус на должина на тикетот).

Примери за Бонус Квота на системски тикети:

  1. Доколку одиграте систем 5/12 имате исполнето услов за еден супер пар од групата Супер 4 со Бонус Квота.
  2. Доколку одиграте систем 7/12 имате исполнето услов за еден супер пар од групата Супер 4 и за еден супер пар од групата Супер 6 со Бонус Квота.
  3. Доколку одиграте систем 9/12 имате исполнето услов за еден супер пар од групата Супер 4, еден супер пар од групата 6 и  еден супер пар од групата 8 со Бонус Квота. 

Од бројот на бараните погодоци (првиот дел од системот, во наведените примери 5, 7 и 9) зависи колку натпревари може да се додаде со Бонус Квота.