Зошто времето на натпреварот е поместено за еден час?

Времињата на натпреварите се прикажуваат во однос на Вашето локално време. Проверете дали правилно Ви е внесена временската зона.

Упатство за поставување на времето во Windows XP

  1. Поставете го курсорот над часовникот во долниот десен агол од екранот и притиснете десен клик на глувчето
  2. Во добиеното мени како на сликата изберете Adjust Date/Time
  3. Кликнете на Time zone
  4. Проверете дали Вашата временска зона е поставена на GMT +1