Дали ќе ги добивам несаканите (spam) пораки?

Несаканите пораки нема да ги добивате, бидејќи Вашите податоци за Mozzart се многу важни и не се делат со трети лица без Ваша изречена согласност.