Како да отстранам натпревар од уплатен тикет?

Тикетот на кој сте се обложиле можете само да го сторнирате, па потоа да го уплатите без несаканиот натпревар.