Како да проверим дали тикетот ми е добитен?

Добитноста на тикетот можете да ја проверите на нашиот сајт на страницата Статус на тикетот, како и на самото уплатно место.