Како да уплатам средства на кориснички налог?

Откако ќе се регистрирате нa mozzartbet.mk, потребно е да извршите уплата на средства на Вашиот кориснички налог.

Со клик на полето УПЛАТИ кое се наоѓа веднаш под Вашиот кориснички профил, Ви се појавува форма за начин на уплата на средства. Моментално, единствен начин на уплата е Bank Transfer. Откако ќе кликнете на полето Bank Transfer, ќе ви се појави форма со упатство за уплата на средства со помош на општа уплатница ПП10, односно ПП30 образец.

Уплата на средства преку уплатница во банка или пошта

Уплата на средства може да извршите преку е-banking, преку уплатница во банка или пошта на следните трансакциски сметки на ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје, MOZZART Македонија.

NLB Банка   210-0638626101-05

Halk Банка   270-0638626118-58

НАПОМЕНА: Задолжително во полињата за Повикување на број (задолжување/одобрување) да биде внесен Вашиот матичен број, односно матичниот број кој е внесен при регистрацијата/активацијата на Вашиот кориснички налог.

Со извршената уплата, средствата во рок од максимум 24 часа ќе бидат префрлени на Вашата сметка на корисничкиот налог. Во моменот на промена на состојбата на Вашата сметка ќе добиете верификација на е-маил.

Пример на пополнета уплатница прикажан на сликите подолу: