Кога излегува билтен со квоти?

Бесплатниот Mozzart билтен се издава двапати неделно, вторник и петок.