Од кога до кога е достапен Live Bet на сајтот?

Live Bet обложувањето на сајтот е достапно во периодот од 00 – 24 часот.