Што е БРЗ тикет?

БРЗ тикет ти овозможува да составиш тикет на сајтот и потоа со добиената шифра да го уплатиш на уплатното место.

Кратко упатство

  1. Додадете квоти на тикетот
  2. Внесете го посакуваниот износ и пратете го тикетот во Mozzart
  3. Запишете ја шифрата на тикетот
  4. На уплатното место покажете ја шифрата на тикетот и уплатете го тикетот