Што е квота?

Квотата претставува веројатност дека тимот или играчот ќе го остварат прикажаниот резултат т.е. бројот со кој се множи твојот влог.

Приредувачот го задржува правото да ги промени квотите објавени во програмата на спортските случувања, за што благовремено ќе биде истакнато известување на уплатно-исплатното место.

Во пресметката на добивката се земаат во предвид квотите кои се важечки во моментот на уплата на тикетот.

Важечка квота за обложување, како и за обложување во тек (обложување во живо) е исклучиво онаа која се наоѓа на уплатениот тикет за обложување. (Поради евентуални технички проблеми, може да дојде до разлика во квотата која се гледа на платформата на која се наоѓаат квотите за обложување на натпреварување во тек (телетекст и web сајт) и квотата која се гледа на тикетот).