Што се системи?

Што значи систем 3 од 4? Доколку ја допишете ознаката 3/4 на тикет со тоа му рековте на Mozzart: „Ќе погодам барем 3 од наведените 4 натпревари“. Практично, наместо еден „голем“ сте одиграле 4 „мали“ тикети.

Овие „мали тикети“ се викаат комбинации. Стручно кажано, тикет со систем 3/4 има 4 комбинации.Можете да видите дека Вашиот вкупен влог од 1000 денари, се распредели на 4 дела, и поради тоа се вложени 250 денари по комбинација. Доколку ги погодите сите четири натпревари тогаш на Вас сите комбинации ќе ви бидат добитни. Ја намаливте максималната можна добивка, но ја зголемивте вашата шанса.

Најдобар начин да ги пробате сите можни комбинации е да го посетите Брз тикет да ги додадете натпреварите на кои сакате да се обложувате и потоа да кликнете на копчето Системски тикет. Таму можете да правите системи, да пробате различни комбинации, и во секој момент да имате прецизен податок за можната заработка.

Табела со комбинации

Број на одиграни натпревари
Баран број на погодоци 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 1 3 6 10 15 21 28 36 45
3 1 4 10 20 35 56 84 120
4 1 5 15 35 70 126 210
5 1 6 21 56 126 252
6 1 7 28 84 210
7 1 8 36 120
8 1 9 45
9 1 10