Што значи 1,Х,2?

Знак ,,1’’означува победа на домашниот тим, знак ,,X’’означува нерешен резултат, а знак ,,2’’означува победа на гостинскиот тим. Во случај натпреварот кој е предмет на обложување да се игра на неутрален терен знакот ,,1’’се однесува на првонаведениот тим во листата за обложување, а знакот ,,2’’ на второнаведениот тим.