Го изгубив тикетот, дали можам да го наплатам?

За да наплатите тикет неопходно е да го донесете тикетот. Во случај на губење на тикетот не сме во можност да Ви ја исплатиме неговата добивка.