Сите натпревари на мојот тикет се завршени, кога можам да очекувам потврда на добивката?

Добивката на тикетот можете да ја дознаете по потврдувањето на резултатите од сите натпревари. Во случај на прекин на натпревар потребно е да почекате 50 часа  за да видиме дали прекинатиот натпревар ќе заврши.