Во кој рок морам да го наплатам мојот тикет?

Рокот за исплата е 8 дена од одигрувањето на последниот натпревар на тикетот.